Udział w przetargu i rozmowa z klientem

Przetarg nie jest konieczny – potencjalny klient może przeprowadzić przetargowe rozeznanie, w wyniku czego dochodzi bezpośrednio do rozmowy. Agencje wolą takie sytuacje, gdyż stając do przetargu agencja niejako „odkrywa się”, pokazuje, że zależy jej na tym zleceniu. Ponadto już przy organizowaniu przetargu można zrazić sobie agencję popełniając podstawowe błędy, którymi m.in. są:
 zapraszanie do przetargu kilkunastu agencji, utrudniając przy tym listę wybranych – maleją szanse na wygraną i zapał agencji;
 brak jasno określonej koncepcji klienta dotyczącej kampanii – nie wiadomo, co klient chce i on sam też na ogół nie wie;
 utajnianie danych dotyczących marki przez klienta na tym etapie – agencja nie ma żadnych informacji, na podstawie których mogłaby przygotować prezentację i w efekcie jest ona zbyt ogólna;
 trudności w określaniu wielkości budżetu reklamowego albo jego przeszacowanie – nie wiadomo o jakie pieniądze toczy się walka;
 brak jakichkolwiek opłat za prezentację – przegrana to czasami duża strata finansowa agencji;
 wykorzystanie pomysłów przegranej agencji – naganne!
Rozmowa z klientem może odbywać się albo w agencji albo
u klienta. W zasadzie wygodniejsze jest przeprowadzenie rozmowy
w agencji, gdyż istnieje wtedy możliwość wykonania na komputerze
i zaprezentowanie klientowi czegoś w rodzaju projektu wstępnego, należy jednak ustalić przedtem szczegóły dotyczące oczekiwań klienta odnośnie tej rozmowy – głównie ze względu na konieczność posiadania przez niego podczas tej rozmowy koniecznych materiałów.
Sporządzanie briefu klienta.
Brief klienta jest to informacja klienta dotycząca założeń planowanej kampanii reklamowej, sporządzona na podstawie strategii reklamy opracowanej przez dział marketingu firmy. Głównymi elementami każdego briefu są:
 przedstawienie marki, dotychczasowi nabywcy,
 cele kampanii,
 pozycja marki na rynku, konkurencja,
 przewidywane problemy.

[W. Budzyński, Reklama, techniki …, str. 94 i 51]