Archiwa tagu: prace o publicity

Publicity

Publicity odnosi się do działań komunikacyjnych, które nie są bezpośrednio opłacane przez przedsiębiorstwo. Na ogół mają one postać krótkiej informacji, lub reportażu na temat przedsiębiorstwa, ludzi w nim zatrudnionych czy produktów i usług.

Do public relations (publicity) zalicza się każdą formę niepłatnej, istotnej komercyjnie informacji czy publikacji o produktach, firmach, ideach. Jest to budowanie dobrych stosunków firmy z różnymi grupami i zbiorowościami społecznymi przez kształtowanie pozytywnych opinii i wyobrażenia (image) o firmie.