Archiwa tagu: Marketing-mix

Marketing-mix – formuła 4p


Źródło: A Wiśniewski ,,Marketing” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1997, s. 21.

Wyżej wyszczególnione elementy podkompozycji, w zależności od zakresu i różnorodności instrumentów szczegółowych jakie należy zastosować w konkretnej sytuacji, mogą być rozwijane w podkompozycje niższego poziomu:
(np. podkompozycja mediów reklamowych, lub podkompozycja alternatywnych kanałów dystrybucji).
Tego rodzaju klasyfikacja ma znaczenie nie tylko poznawcze (teoretyczne) lecz również praktyczne, pozwala bowiem ustalić właściwe relacje pomiędzy poszczególnymi instrumentami i działaniami marketingowymi w obrębie konkretnego rynku docelowego, a tym samym zapobiega naturalnemu poniekąd dążeniu do autonomizacji celów i działań osób, którym powierza się wąsko wyspecjalizowane instrumenty oddziaływania na rynek.