Archiwa tagu: koncepcja marketingowa

Praca o koncepcji marketingowej

Koncepcja marketingowa za punkt wyjścia przyjmuje klienta i jego potrzeby, w związku z czym zadaniem marketingu ma być optymalne usatysfakcjonowanie odbiorcy poprzez możliwie najpełniejsze zaspokojenie jego potrzeb, życzeń i preferencji. Tak rozumiany marketing staje się funkcją centralną w przedsiębiorstwie, ukierunkowującą decyzje w zakresie wszystkich innych (od badań i rozwoju do zbytu). Koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, opierającą się na marketingu jako funkcji centralnej, określa się jako zarządzanie marketingowe [„Podstawy nauki o przedsiębiorstwie pod redakcją Jana Lichtarskiego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999r., s. 312].