Archiwa tagu: istota marketingu

Walka o pozyskanie nabywcy

Walka o pozyskanie najważniejszego uczestnika rynku, czyli walka o pozyskanie nabywcy towarów i usług wymaga myślenia strategicznego. W nowych warunkach zarządzanie przedsiębiorstwem uległo dalszym komplikacjom. Żaden produkt nie ma obecnie zapewnionej i opłacalnej sprzedaży. Stąd naczelnym postulatem postępowania na rynku jest elastyczność.
Dla ostatniego piętnastolecia charakterystyczne jest przesunięcie się punktu ciężkości z kategorii ilościowych popytu na kategorie jakościowe. Nowego znaczenia nabrały także usługi, które stały się podstawą kształtowania bardziej efektywnych stosunków z klientem.
Tradycyjna racjonalizacja produkcji ustąpiła miejsca procesom innowacyjnym. Cykl usługi nowoczesna technologia stały się sprawą pierwszoplanową.

Rys. Istota marketingu

Źródło: A Wisniewski ,, Marketing” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1997., s. 11

Marketing bywa utożsamiony z handlem, sprzedażą, promocją czy nawet reklamą. Tymczasem sprzedaż można nazwać jedynie ,,wierzchołkiem marketingowej góry lodowej’’. Jeśli prawidłowo określi się potrzeby odbiorców, zaprojektuje odpowiadający im produkt i wyznaczy właściwą cenę, trafnie wybierze kanały dystrybucji i zastosuje właściwą promocję, to samo sprzedanie produktu nie nastręczy wielu trudności.
W krajach rozwiniętych metody marketingu są wykorzystywane również coraz powszechniej przez organizacje non –profit ( nie działające przede wszystkim dla zysku ). Są to uczelnie, szpitale, policja, muzea, i inne placówki kulturalne, organizacje charytatywne, agendy rządowe. Posługują się one często narzędziami marketingu, np. reklamą w czasopismach, propagując sposoby oszczędzania energii, prowadząc kampanie anty nikotynowe oraz zwalczając inne szkodliwe zjawiska społeczne. Metody marketingu stosuje poczta i przedsiębiorstwa komunalne: komunikacyjne, oczyszczania miasta, energetyczne.