Strategia komunikacji – komunikacja mix

Aby produkt mógł się stać źródłem użyteczności, do klienta muszą dotrzeć właściwe informacje o istnieniu danego produktu, nakłaniające również potencjalnego klienta do zakupu tego produktu. W tym celu przedsiębiorstwo opracowuje odpowiedni system informacyjny nazywany w koncepcji marketingu systemem komunikacji społecznej. Zapewnia on przepływ informacji na drodze producent – konsument i z powrotem, dając jednocześni możliwość obserwowania reakcji adresatów informacji. Jest to zatem proces dwustronny, co jest niezwykle ważne, gdyż dostarcza nadawcy informacji o ocenie przez konsumentów podejmowanych przez niego działań.

Podstawowym celem promocji jest poinformowanie potencjalnych nabywców o obecności na rynku, o oferowanych produktach i ich zaletach oraz nakłonienie ich do dokonania zakupu. Realizacji tak sformułowanego celu służy niezwykle bogaty zestaw środków, które ujmowane są najczęściej w następujących grupach:
 reklama,
 sprzedaż osobista,
 public relations,
 promocja uzupełniająca,
 propaganda gospodarcza.