Promocja/aktywizacja sprzedaży

Jest techniką, która oferuje klientowi pewne bodźce skłaniające go w krótkiej perspektywie czasowej do szybkiego zakupu – są to specjalne zniżki, kupony, konkursy. Zastosowanie tej techniki jest szczególnie wskazane w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek, gdyż powoduje zwykle krótkookresowy, szybki wzrost sprzedaży i doskonale wyróżnia markę na tle rynku danego produktu/usługi. Promocja sprzedaży może być skierowana do konsumentów, a także do pośredników (hurtowników, niezależnych dystrybutorów i detalistów) i akwizytorów.