Polityka produktu

Podstawowe znaczenie w marketingu ma produkt. Polityka produktu wymaga podejmowania wielu decyzji marketingowych. Do niedawna głównym problemem firmy było wytworzenie produktu dobrej jakości, dzisiaj należy nie tylko posiadać dobry produkt, lecz także umieć podejmować różnorodne decyzje marketingowe, które spowodują, iż będzie on wciąż atrakcyjny dla klienta. Menedżerowie powinni odpowiedzieć na następujące wątpliwości:
● w jakim kierunku rozwijać gamę produktów,
● które z dotychczas wytworzonych produktów zachować i wzmocnić, a których w ogóle się pozbyć,
● jak ustalić cenową pozycję dla całej gamy produktów i dla jej wybranych elementów,
● czy wszystkie produkty należy wytwarzać samemu, czy niektóre można przekazać innym producentom, a jedynie zająć się zarządzaniem ich produkcją?
Dla firmy zorientowanej marketingowo posiadanie produktu stanowi jedynie punkt wyjścia dalszych działań. Teraz produkt musi zostać sprzedany i dostarczony finalnemu odbiorcy.
Wybór kanałów dystrybucji produktu jest jedną z ważniejszych decyzji marketingowych firmy i wpływa na decyzje dotyczące pozostałych elementów marketingu (produkt, cenę, promocję).
Nie wystarczy, że firma zaprojektuje i wytworzy dobry produkt. Gdy produkt jest już dostępny dla nabywców konieczna jest komunikacja z rynkiem, a więc przekazanie informacji o istnieniu i sposobie, w jaki może on zaspokajać potrzeby nabywców. Większość produktów wymaga promocji, czyli intensywnego przekonywania nabywców, że poszczególne atrybuty produktu mogą zaspokoić ich potrzeby.
Menedżer powinien określić treść, formę i strukturę przekazu, a następnie wybrać kanały, za pomocą których przekaz ten będzie przesłany do docelowej publiczności.