Podstawowe dziedziny marketingu

W The Basic arts of marketing (“Podstawowe dziedziny marketingu”) Prabhu Guptara wyróżnia 6 działań, które mieszczą się pod zbiorczym określeniem “marketing”:
1. Rozpoznawanie potrzeb aktualnych i przyszłych konsumentów (centralną częścią każdej definicji marketingu jest nacisk na zaspokajanie wymagań konsumenta).
2. Określenie najlepszej strategii dla produktu.
3. Zapewnienie efektywnej dystrybucji produktów.
4. Informowanie konsumentów o istnieniu produktów i przekonywanie ich, aby je kupowali.
5. Określenie cen, po jakich produkty powinny być sprzedawane.
6. Zapewnienie właściwej jakości obsługi po sprzedaży.
Marketing skupia w sobie różne elementy. Są nimi:
• instrumenty marketingu;
• działania marketingowe;
• badania marketingowe;
• reguły marketingowe.
Zależności poziome zachodzące między elementami marketingu oraz zależności pionowe zachodzące między regułami marketingowymi a pozostałymi elementami obrazuje struktura marketingu (rysunek 1).

Rysunek 1. Struktura marketingu

Źródło: L. Garbarski i inni, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy., wyd. PWE, Warszawa 1996, str. 25.

[Leksykon: marketing, red. Barbara Żebrowska, wyd. Studio EMKA, Warszawa 1997, str. 153.]