Marka produktu

Kolejnym bardzo istotnym elementem marketingowej strategii produktu jest ustalenie jego marki. Rozwijana w czasie marka obejmuje „zespół namacalnych i nienamacalnych wartości, które w sposób właściwy i zdecydowany rozróżniają produkty”28. Branding, czyli stosowanie marki w celu wyróżnienia towarów i usług nie jest zjawiskiem nowym, jednakże jego intensywny rozwój nastąpił w ostatnim stuleciu. Stosowanie marki ma w przypadku usług szczególne znaczenie ze względu na subiektywność i względność oceny produktu w postaci korzyści.