Komunikacja marketingowa

Podział źródeł informacji stanowi również podstawę do dzielenia dwóch poziomów komunikacji: marketingowej i korporacyjnej.

Komunikacja marketingowa opiera się na źródłach wewnętrznych, głównie na cechach produktu/usługi oraz innych elementach marketingu mix. Do specyficznych narzędzi służących komunikacji marketingowej należy reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, czy też uczestnictwo w targach i wystawach.

Natomiast komunikacja korporacyjna oparta jest na działaniach, które dotyczą bardziej samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych pracowników, wartości, na jakich opiera się kultura organizacyjna firmy czy wreszcie jej tożsamość. Charakterystycznymi narzędziami komunikacji korporacyjnej są: System Informacji Wizualnej i Dźwiękowej (SIWD) oraz działania wchodzące w public relations.