Creative presentation i Media Plan

Badania działu planowania strategicznego.
W celu określenia typu kampanii reklamowej najbardziej odpowiadającej danej marce, dział planowania dąży do poznania oczekiwań i postaw klienta.

Prezentacja kreatywna (Creative presentation).
Ostatecznym efektem tego etapu jest uzyskanie akceptacji klienta odnośnie planowanej kampanii reklamowej, co z reguły następuje po licznych korektach pierwotnej koncepcji.

Stworzenie planu mediów (Media Plan).
Podejmowanie przez reklamodawców decyzje co do wyboru poszczególnych mediów wykorzystywanych w kampanii. Dobry plan mediów jest kwestią najskuteczniejszego wykorzystania każdego medium w granicach ustalonego budżetu. Planiści do spraw mediów muszą znać sposoby najlepszego dotarcia do odpowiedniego widza i czytelnika, wiedzieć, które czasopisma i gazety są czytane przez ten segment rynku itp. Następnie osoby takie muszą zaplanować, jaka część docelowego rynku dostrzeże kampanię, ile razy każdy z widzów ma obejrzeć reklamę, a także jaki jest optymalny koszt dotarcia do takiego konsumenta.
Przedstawiony wyżej tok planowania kampanii reklamowej opiera się na zasadach opracowanych przez angielskich znawców tego elementu współczesnego rynku. Aby poznać różnice i podobieństwa między różnymi podejściami do tego zagadnienia przedstawię plan przygotowania kampanii reklamowej przez agencję reklamową.