Podmiot marketingu – konsument

Konsument – to osoba, która konsumuje; spożywca; także: nabywca towarów na własny użytek; użytkownik wszelkich dóbr. Ta krótka definicja jest nader skromna. Patrząc na konsumenta od strony marketingu widzi się samo sedno procesu marketingowego. Bez konsumenta i konsumpcji marketing nie byłby potrzebny, ponieważ nie byłoby potrzeby wykonywania tych wszystkich czynności, a ponadto nie byłby on możliwy – bo kto by za to wszystko płacił. Dlatego każdy uczestnik procesu marketingowego musi przyjąć zasadę, że marketing jest dla konsumenta i dzięki konsumentowi. Żeby firma osiągnęła zyski musi spodobać się konsumentowi, musi wszelkimi dostępnymi (i oczywiście zgodnymi z prawem) środkami doprowadzić do tego, aby konsument zaaprobował firmę, proponowany przez nią produkt, jego jakość, cenę, sposób pakowania, dostarczania itd.
Wiedza o konsumencie oraz jego postępowaniu na rynku jest niezbędna do opracowania jakiegokolwiek programu marketingowego czy też skutecznego zastosowania któregokolwiek z instrumentów marketingowych. Wzrastające znaczenie wiedzy w tym zakresie sprawia, że w ostatnich kilkunastu latach postępowanie konsumentów staje się coraz wyraźniej wyodrębniającą się dyscypliną wiedzy. Jak zwykle i w tym przypadku można spotkać się z wieloma definicjami, ale na ogół przyjmuje się, że postępowanie konsumentów to „…ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania”.

[J. F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer Behavior, Chicago 1993, str. 4]

Jedna myśl nt. „Podmiot marketingu – konsument

  1. Junior

    Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu. Wydaje się to wsztsyko takie proste i oczywiste. Ale w taki sposób mogą taką wiedzę przekazywać tylko Ci którzy osiągnęli już bardzo wiele w branży, którą reprezentują. Wykład pouczający i porządkujący moją wiedzę i moje wysiłki. Wiele informacji można z niego wykorzystać w celu edukowania innych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.