Literatura

1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
2. Batko A., Marketing, Wydawnictwa Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
3. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1995.
4. Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002.
5. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2002.
6. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1996.
7. Chwałek J., Marketing w przedsiębiorstwie handlowym, w: Marketingowe zarządza¬nie handlem, AE, Poznań 1992.
8. Ciesielski M., (red.), Instrumenty zarządzani logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
9. Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, PWN, Warszawa 2000.
10. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1998.
11. Dunckel J., Taylor B., Profesjonalny system obsługi klienta, Wydawnictwo M. & A. Communication Polska, Lublin 1996.
12. Durlik J., Reengineering i technolo¬gia informatyczna w restruktwyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwa Naukowo-Technicz¬ne, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 2002.
13. Fertach M. (red.), Podstawy logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
14. Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
15. Garbarsk L.,. Rutkowski I, Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
16. Gliński B., Kuc R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001.
17. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Poznań-Warszawa 1999.
18. Grzesiuk A., Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2007.
19. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
20. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, AE, Wrocław 1997.
21. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu – Informatyka dla zarządzania, Agen¬cja Wydawnicza Placet, 2001.
22. Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
23. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001.
24. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
25. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
26. Kotler P., Marketing – analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999.
27. Kotler Ph., Marketing. Analiza. Planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
28. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1995.
29. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000.
30. Kuśmierski S., Reklama jest sztuką, Wydawnictwo „Druktur”, Warszawa 1997.
31. Liberadzki B., Mindur L. (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, SGH & Wydawnictwo Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2007.
32. Lisiński M., Ostrowski B., Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo „Antykwa”, Warszawa 2006.
33. Mazur J. (red., Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
34. Michalski T., Marketing, PWN, Warszawa 2004.
35. Neider J., Transport handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
36. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem – aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 2002.
37. Penc J., Nowe koncepcje zarządzania, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” nr 7/2002.
38. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
39. Pilarczyk B., M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
40. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2001.
41. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
42. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
43. Radomski J., Wprowadzenie do zarządzania strategicznego organizacjami, WSAP w Szczecinie, Szczecin 1999.
44. Romanowskiej M., Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995.
45. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2001.
46. Skowronek C., Wolski Z.S., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
47. Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWR, Warszawa 1999.
48. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
49. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
50. Strużycki M. (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania europejskie, Difin, 2002.
51. Strużycki M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
52. Styś A., (red.), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
53. Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
54. Sztucki T., En¬cyklopedia Marketingu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998.
55. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
56. Sztucki T., Marketing – sposób myślenia, system działania, Placet, Warszawa 1992.
57. Sztucki T., Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999.
58. Wajda A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003.
59. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
60. Zemigała M., Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera, „Przegląd Organizacji” nr 4/2007.
61. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
62. Żurek J. (red.), Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Jedna myśl nt. „Literatura

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *